Miquel Abras

Fotografia i disseny gràfic del disc “Per amor a l’art” de Miquel Abras


ClientMiquel AbrasServeisDisseny gràfic, fotografia